home

ABANTE GALLERY

HORNSGATAN 44  118 21 STOCKHOLM EST. 1999

ÖPPETTIDER

ON - TO 12-18 FR - LÖ 12-16 SÖN - TI STÄNGT

OR BY APPOINTMENT PLEASE CONTACT TEL. 0733 744 500

E POST abante@abante.se

MEMBER OF SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION


FOLLOW US ON INSTAGRAM


 
 
 
 

Pi Eriksson


23 april  - 11 maj 2022


Abstrakta infall


Pi Eriksson använder slumpen som utgångspunkt. Hon arbetar med skiftande material och uttryck. 1969 slutade hon på Konstfack och 1971 har hon sin första separatutställning på Galleri Blanche i Stockholm.

År 1977 får hon sitt första offentliga uppdrag, en gestaltning i Humanistiskt centrum i Uppsala. Pi Eriksson blev också ledamot av Statens Konstråds styrelse och arbetade även som projektledare. 

På senare år har Pi Eriksson varit projektelev på Konsthögskolan och arbetat med något som hon kallar för digitala teckningar och senare även fria glas-skulpturer som vi kommer visa på Abante Gallery nu i april.

Historien är full av ”slumpar” säger Allan Gut, professor emeritus i matematisk statistik vid Uppsala universitet. Enligt honom betyder slumpen allt – därför att den finns överallt. 

Detta är något som Pi blivit alltmer övertygad om, slumpen har blivit hennes lust och drivkraft. 

UTBILDNING
Konstfack och Kungliga Konsthögskolan

SEPARATA UTSTÄLLNINGAR,  tre senaste
Körsbergsgården
Thielska galleriet
Galleri Öst, Konstakademien 

REPRESENTERAD
Moderna museet
Statliga, kommunala, landstings och privata samlingar.

2.3
2.8
2.15
2.13
2.14