home

ABANTE GALLERY

HORNSGATAN 44  118 21 STOCKHOLM EST. 1999

ÖPPETTIDER TI -TO 12-18 FR - SÖ 12-16

OR BY APPOINTMENT PLEASE CONTACT TEL. 0733 744 500

E POST abante@abante.se

MEMBER OF SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

Birgitta Berggren


Med delande


15 - 30 september 2018

Varmt välkomna till vernissage

lördag 15 september kl. 12-16

i konstnärens närvaro. 
 
 

 

BIRGITTA BERGGRENS TREDJE SEPARATA UTSTÄLLNING PÅ GALLERIET ÄR EN FORTSÄTTNING PÅ TEMAT KULISSER. MOTIVVALEN ÄR CENTRERADE RUNT HENNES PERSEPTION AV DEN VÄRLD SOM HON 

VISTAS I. 

HON BYGGER UPP SINA MOTIV LAGER PÅ LAGER OCH GER RUM FÖR KONTEMPLATION. 

EGENTLIGEN ÄR DET ETT SLAGS FILIGRANARBETEN BESTÅENDE AV SMÅ SMÅ OBJEKT, DJUR , MÄNNISKOR SOM TVINNALS SAMMAN. 

NÄR BERÄTTELSERNA FÅNGAS UPP VÄXER BILDERNA I STYRKA OCH VI HAR SVÅRT ATT LÄMNA DEM.