home

HORNSGATAN 44  118 21 STOCKHOLM EST. 1999

ÖPPETTIDER TI -TO 12-18 FR - SÖ 12-16

OR BY APPOINTMENT PLEASE CONTACT TEL. 0733 744 500

E POST abante@abante.se

MEMBER OF SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION


FOLLOW US ON INSTAGRAM


ABANTE GALLERY

 
 
 

Kalle Engström


12-30 januari 2019


I Rörelse


Det abstrakta i konst är att jämföra med improvisation i musikens värld. Man måste släppa det förutsägbara. 


Med en bakgrund i musik och tjugo års erfarenhet av den skapandeprocess det innebär att arbeta med musik, klev Kalle Engström för några år sedan in i bildkonstens värld och hittade ytterligare ett uttryck. I musikimprovisation, exempelvis i jazz finns samma sorts tillit till processen som

i måleriet. 

Startpunkten är materialet men även att inte veta; att gå in

i det okända, och låta själva utförandet bära framåt.

Att lita på processen är att släppa logiken. Det är en vision långt utanför det rationella, det är en rytm, det är en rörelse.

De målningar som möter åskådaren vill bli till på nytt,

i betraktarens öga, i ett sinne vars associationer konstnären inte har tolkningsföreträde till. 

Kalle Engström föreställer sig att mottagaren är lika mycket medskapande som en betraktare. Det som händer i mottagaren är det som är sant. Att uppleva rörelse på avstånd, ett landskap, ett ljus, en påminnelse. Att närma sig bilden, är att närma sig ett landskap, en text.

Inspiration kan vara en rytm, kan vara själva processen, det som sker i bilden: ibland som ett dolt lager precis som i en vittrad husfasad, ibland bara som något man anar - en intention. 

Tack vare denna intention skapas ett starkt uttryck i det till synes improviserade, det intuitiva. En stark ton slår an när man betraktar bilderna, de bildar rum av rörelse och rytm. 


Kalle Engström är född 1979 och baserad i Stockholm.

Han är musiker och konstnär. Målningarna är olja och akryl på canvas.