news

ABANTE GALLERY

HORNSGATAN 44  118 21 STOCKHOLM

ÖPPETTIDER

TI-TO 12-18 FR-SÖ 12-16

E POST abante@abante.se


Barbro är Region Västmanlands Kulturstipendiat 2019

Efter 40 år i Hjo är Barbro åter bosatt i födelsestaden Västerås.

Hon är målare och grafiker och arbetar med allmänmänskliga känslor och upplevelser såsom att känna sig ensam, utsatt, mâl place och här får ofta flickan stå som symbol.

Hon finns representerad i ett flertal, kommuner, regioner, Sveriges Riksdag och ingår i samlingar. Förra året var hon i Japan där hon nu finns i samlingarna på Tama Art Museum i Tokyo. Sedan september 2019 finns hon representerad på The Regional Art Museum i Krasnodar i Ryssland. 


Barbro har varit projektledare för och med konstnärer under många år på Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad i Skövde och på Skövde Konstmuseum haft konstvisningar för personer med demenssjukdom.

ÅSA ELMSTAM

MORE THINGS

15-18 maj  2019

Vernissage 15 maj kl. 16-19.


Nya säsonger för med sig nya trender för hemmet, för kroppen, för identiteten, ut med det gamla in med det nya. Vi köper mer och mer. En konsumtion som ökar för varje år som går, där försäljningsrekorden måste öka för att få marknaden att fungera. Vi handlar trots att de flesta borde vara medvetna om att vår konsumtion är rent oetisk i denna klimatförändringens tid.

 

”More Things” är en fortsättning på min tidigare utställning ”Things” som ställdes ut första gången i sin helhet 2016. Projektet har sitt ursprung i min klimatångest som startade för 12 år sedan. Jag har sedan dess jobbat med objekt i serien Things för att kanalisera min ångest. Jag har fokuserat på konsumtion och överkonsumtion som tema och problematik ledandes till klimatförändringarna. Inte minst ligger det en problematik i att jag som konstnär/formgivare är en del av konsumtionens näringskedja själv.


New seasons bring new trends for the home, for the body, for the identity, move out the old - bring in the new. We buy more and more. Consumption increases for each year. And the sales records must increase every year to make the market work. We do this despite the fact that most people should be aware of that our consumption is purely unethical during this climate changing times.


"More Things" is a continuation of my previous exhibition "Things" which was exhibited the first time in total 2016. The project originated in my climate anxiety that started about 12 years ago. I have since then worked with items in the series “Things” to canalize my anxiety. I have focused on consumption and overconsumption as a theme and problematic led to climate change. Not least, it is a problem that, as an artist / designer myself, I am part of the consumption food chain.