Marit Furn Upcoming 6 April

ABANTE GALLERY

Hornsgatan 44

118 21 Stockholm

abante@abante.se

tel. 0733 744 500

Marit Furn

6 - 24 april

Tiden


"Tid är rörelse. Utan förändring skulle tiden som begrepp vara oväsentligt.

Vår upplevelse av tid är förknippat med föremålen omkring oss och på de sätt vi ser dem förvandlas. Vissa förändras långsamt, andra plötsligt och oåterkalleligt. De blir vackrare eller bryts, fördjupas eller slits ut, ofta allt på samma gång. I mina målningar har jag velat fånga tiden, så som den materialiserar sig i världen omkring oss, som en själ inuti själva tingen."

Reva i tiden,  120x120 cm