exhibition 2018

ABANTE GALLERY

HORNSGATAN 44 118 21 STOCKHOLM

ÖPPETTIDER

TI-TO 12-18 FR-SÖ 12-16

E POST abante@abante.se

Sieme Wolfert

Vänner vi en sjö

20 jan-14 feb

På 70-talet gick jag på konstskola i New York.

Efter misslyckad för att inte säga katastofal skolgång åkte jag till Paris och några år därefter gick jag på Art Student´s League i New York.

Min lärare där sa, du går från svartaste svart till vitaste vitt, det är du, det är din personlighet. Det där köpte jag, jag var 19 år och hade hittat hem. Här fick jag vara jag, här fick mina känslor plats. Jag fick svarta utbrott på vita dukar och det var en bra väg in i konsten. Samtidigt tog jag intryck av abstract expressionism och feministisk konst. Jackson Pollock, de Koning, Franz Klein, Dottie Attie, Louise Bourgeoise, Helen Frankenthaler för att nämna några. I Soho visades hur mycket feministisk konst som helst, en sort diskbänksrealism eller gräv där du står filosofi.

På den vägen är det. Jag är här och nu.

Jag utmanas av vad ett par kolstreck kan visa. Min teknik varierar, ibland är det en snabb nästan omedveten impuls som blir en bra teckning. Ibland tar det lång tid då jag arbetar fram och tillbaka lager på lager, gräver efter något sort känslominne tills bilden talar när den är färdig, det kan ske oväntat o plötsligt, det är en sorts magi. Sieme

 

Representerad: Sörmlands Museum, Malmö Landsting, Helsingborg kommun, Halmstads Kommun, Uppsala Landsting och Statens Konstråd. Utbildning Idun Loven , Stockholm, Art Student League, New York, Vidareutbildning Konsthögskolan, Stockholm.

______________________________________________________________________________________

Birgitta Sander

Open Spaces

24 feb-14 mars

Att lämna det täta, trånga, tunga och triviala. Utsikter öppnar sig, himlen välver sig på ett sätt som nästan hunnit glömmas bort sen sist, längst bort kanske en horisontlinje. Igenkänning med bottenklang i tidiga upplevelser av oändlighet och äventyr. Ögats glädje och känslan av lätthet. Här blåser en vind mot havet – vart tar den dig?

 

Den känslan strävar jag efter när jag arbetar med ett verk, i tunna lager över varandra så färgerna samspelar i många skikt. Förr målade jag i fria luften, utomhus, men nu nästan enbart i mina målarstudios på Norra Öddö i Bohuslän och på Södermalm. Det blir inre landskap, som speglar de öppna rum jag älskar.

 

Det är skört , luftigt och vackert. Konstnären Gun-Britt Sundstedt har sitt eget bildligt uttryck för att beskriva ett inre landskap, vatten, stad, broar eller en klänning.

 

I den femte separata utställningen på Abante Gallery visar konstnären en svit om sex målningar som handlar om frigörelsen från det visuella. Allt som är mellan huskropparna är långt viktigare än själva motivet.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Gun-Britt Sundstedt

Åter i Stockholm

17 mars-6 april

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Laura Fahlsten

På väg

21 april-2 maj

Det är märkliga scener som utspelar sig i Laura Fahlstens måleri. Motiven är hämtade från hennes drömmar, som en mystisk mörk målning med en stegrande häst som tycks ha råkat ut för något. I drömmarnas verklighet händer andra saker än i vår vakna verklighet. Laura Fahlsten intresserar sig för både vackra och absurda sammanställningar som allteftersom träder fram när hon arbetar med motiven.

 

Laura Fahlsten arbetar i tempera på körsbärsfanér, en mycket långsam teknik där ytan bearbetas i lager efter lager och ger den från början ljusa ytan en allt mörkare och dovare ton. Hon låter också träets ådringar under färgen spela med i kompositionen. Temperan ger hennes målningar en särskild lyster och förstärker uttrycket.

 

Laura Fahlsten är utbildad på Kungliga Konsthögskolan med avgångsår 1997 i Stockholm och har haft ett flertal separatutställningar bland annat på Konstakademien i Stockholm, Göteborgs konstmuseum och Uppsala konstmuseum. Hon har tidigare ställt ut på APA Gallery 2014.

 

Lena Boëthius

_______________________________________________________________________________________________________________

Hiromi Yamamoto Wahlstedt

5 -20 maj 2018

Secret Garden

 

När Hiromi Yamamoto Wahlstedt kommer till sin ateljé vet hon aldrig vad som kommer att fastna på akvarellpappret. Hon börjar med en färgfläck och bara bygger på, små fläckar blir till större och byter skepnad och färg. När den processen är klar tar hon till pennor som hittar en plats att få till detaljer som påminner om objektets ytor från naturvärden, smältande is, sten i havsbotten, insekter och snäckor. Motiven förvandlas till en egen hemlig trädgård med personliga hemligheter.

I utställningen Secret Garden består av nio nya verk, det är hennes första separata utställning i Stockholm. Här saknas inte fantasi och heller inte associativa inslag.

Hiromi Yamamoto Wahlstedt är född i Hiroshima i Japan. År 2008 blev hon klar med sitt Master från Hiroshima Konsthögskola.

Hiromi Yamamoto Wahlstedt är bosatt och arbetar i Stockholm sedan år 2010.

www.hiromiyamamoto.com

____________________________________________________________________________________________________________

Ingun Wistedt

Under vattenytan

31 aug-14 sep

Ingun Wistedt hämtar inspiration till sina motiv i en värld som är oerhört monumental i sin litenhet.

Vid ett besök på akvariet i Kapstaden i början på 2000- talet fascinerades Ingun av det form- och färgstarka livet i oceanerna utanför Sydafrika. Då föddes tanken på att någon gång arbeta med dessa former och färger. Vid ett förnyat besök på sydafrikanska akvarier så förstärktes fascinationen och insikten av att allt detta är hotat

När Ingun nu ställer ut på Abante för tredje gången så visar hon målningar där hon har förstorat och abstraherat utsnitt av olika livsformer under havsytan. Ljusförhållanden som råder strax under vattenytan är viktiga i hennes tolkningar

 

Utbildning:Konstfack  1963-1967. Representerad: Statens Konstråd, Vetlanda Museum, Stockholms ,Halmstads, Gotlands, Åmåls, Österåkers Kommun, Stockholms ,Gävleborgs, Västerbottens läns landsting

och inköpt av S.A.K. Hon har erhållit stipendier av Konstnärsnämnden, Stockholms Stad, Svenska Konstnärers Förening och AGM.

Birgitta Berggren

Med delande

15 se-30 sep

BIRGITTA BERGGRENS TREDJE SEPARATA UTSTÄLLNING PÅ GALLERIET ÄR EN FORTSÄTTNING PÅ TEMAT KULISSER. MOTIVVALEN ÄR CENTRERADE RUNT HENNES PERSEPTION AV DEN VÄRLD SOM HON VISTAS I. HON BYGGER UPP SINA MOTIV LAGER PÅ LAGER OCH GER RUM FÖR KONTEMPLATION. EGENTLIGEN ÄR DET ETT SLAGS FILIGRANARBETEN BESTÅENDE AV SMÅ SMÅ OBJEKT, DJUR , MÄNNISKOR SOM TVINNALS SAMMAN. NÄR BERÄTTELSERNA FÅNGAS UPP VÄXER BILDERNA I STYRKA OCH VI HAR SVÅRT ATT LÄMNA DEM.

 

_______________________________________________________________________________________________________________