artist

_________________________________________________________________________________________________________

ABANTE GALLERY

 

 

HORNSGATAN 44 118 21 STOCKHOLM EST. 1999

ÖPPETTIDER TI -TO 12-18 FR - SÖ 12-16

OR BY APPOINTMENT PLEASE CONTACT TEL. 0733 744 500

E POST abante@abante.se

MEMBER OF SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

MARIT FURN

 

I måleriet ligger allt på ytan och på samma gång någon helt annan stans, bortom den. I utställningen ”Inom ytan" leker Marit Furn med denna dubbelhet och låter de begränsade dimensionerna, även inuti själva motiven, öppna sig mot något mer. Kläder blir burar. Trådar blir till fåglar. Ett golv är en sjö eller en himmel. Tankens fulla frihet inom ytans snäva ramar.

 

Marit Furn är konstnär och författare. Hon har tidigare visat sina målningar bland annat på Galerie Paname i Stockholm, Grand Palais i Paris, UKM The Museum of New Art i Pärnu (Estland) och olika kulturhus runt om i Sverige. Hon debuterade i höstas med romanen ”Skuggan” på Albert Bonniers Förlag.

____________________________________________________________________________________________________________

Anderson arbetar i denna utställning med Cyanotypi, en experimentell grafisk teknik som bygger på järnsalters ljuskänslighet. I sina verk skärskådar hon materialens skiftande strukturer. Hon vill ge tid för reflektion över det som är subtilt och vardagligt.

Jenny Anderson, (f.1986), är uppvuxen och arbetar i Stockholm. Utbildade sig till grafiker på Stockholms Grafikskola 2006-2008. Den avslutande elevutställningen på Grafiska Sällskapet ledde till att hon det året blev invald i Sällskapet och där hon även haft en egen utställning.

2008 erhöll hon stipendium från Vikmanshyttans stentryckeri och fick möjlighet att ingående studera framställning av litografi, samt få en egen upplaga tryckt.

Jenny blev Invald i KRO 2014.

I kulturtidskriften Hjärnstorm nr #102 medverkade hon med grafiskt tryck. Tidskriften hade release i samband med konstmässan Supermarket 2010. Hon har även anlitats av dramaturg för illustration av pjäser.

Hennes verk finns representerade på Polismyndigheten i Stockholms län, samt i ett flertal landsting och kommuner.

________________________________________________________________________________________________________________

DAN LEONETTE

JENNY ANDERSON

 

_____________________________________________________________________________________________________________

DAN LEONETTE ÄR KERAMIKER SOM HAR SATSAT HÅRT PÅ DEN URÅLDRIGA RAKU BRÄNNINGEN FRÅN 1400- TALETS JAPAN. MEST AV ALLT ÄR HAN KÄND FÖR SINA POSTFIRED RAKU SOM HAN SJÄLV KALLAR FÖR MATT COPPER. DAN LEONETTE ÄR KANSKE EN AV DE BÄSTA I NORDEN ATT KUNNA TA FRAM DEN FANTASTISKA METALKÄNSLAN I YTAN SOM LOCKAR FRAM BILDER AV GAMLA VÄRLDSKARTOR AV VASCO DE GAMA ELLER TILL AKVARELLENS ABSTRAKTA VÄRLD , SUGGESTIVITEN AV FÄRGER ÄR OÄNDLIG.DAN LEONETTE ÄR KERAMIKER SOM HAR SATSAT HÅRT PÅ DEN URÅLDRIGA RAKU BRÄNNINGEN FRÅN 1400- TALETS JAPAN. MEST AV ALLT ÄR HAN KÄND FÖR SINA POSTFIRED RAKU SOM HAN SJÄLV KALLAR FÖR MATT COPPER. DAN LEONETTE ÄR KANSKE EN AV DE BÄSTA I NORDEN ATT KUNNA TA FRAM DEN FANTASTISKA METALKÄNSLAN I YTAN SOM LOCKAR FRAM BILDER AV GAMLA VÄRLDSKARTOR AV VASCO DE GAMA ELLER TILL AKVARELLENS ABSTRAKTA VÄRLD , SUGGESTIVITEN AV FÄRGER ÄR OÄNDLIG.

MAYA RYGAARD

 

Maya Rygaard inledde sina studier av olika måleristiska riken med utställningen ”Episka resor i tiden” – ”Epic Journeys in Time” Stockholm, 2010.

Denna utställning som ett slags ouvertyr fick senare sin efterlängtade fortsättning

”Inga blommor finns det mer” – ”Sag mir, wo die Blumen sind” 2013 med både målningar och skulpturer samt installationer.

 

Det bärande temat ”rike” som kärt ämne har fortsatt som projekt under de gånga åren och förverkligas nu i denna utställning som fått namnet: ”Koloritens rike” – ”The realm of Colouration”

_________________________________________________________________________________________________________________

GUDRUN BLOM

 

Gudrun Bloms motiv kretsar ofta kring människor och djur och väger mellan idyll, mardröm och allvar.

Förföriskt omvandlas bilderna till något lekfullt och utmanar betraktaren att på nya sätt upptäcka målningarna. Detaljrikedomen är starkt berättande och stilen är ofta realistisk med referenser till det klassiska måleriet med inslag av symbolism och surrealism.

 

Gudrun Blom är bla. representerad i kommuner, landsting och utsrikesdepartamentet. Medlem i KRO och Grafik i Väst . Hon har även erhållit flera arbetsstipendium från bildkonstnärsfonden.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

ANNA DELLERMALM

När Anna Dellermalm börjar skapa sina collage har hon ingen förutbestämt, konkret motiv att följa. Sina collage bygger hon upp huvudsakligen med fragment av egna bilder: äldre verk i olika tekniker, skisser, tester av nya färger m.m.

Inspirationen kommer med den första biten som konstnären finner intressant och som sätts på den vita ytan, då kommer hon in i en uppslukande och stimulerande skapandeprocess med att hitta fragment och styra samspelet mellan dessa för att uppnå den slutligliga form-, struktur- och färgkombinationen. De ibland oansenliga, pappersbitarna får ett nytt sammanhang och förstärker varandra.

Ibland, under arbetets gång, framträder på duken något som väcker konkreta associationer och Anna Dellermalm försöker att förtydliga dessa i viss mån, ändå utgör alla tavlor bara utgångspunkter för betraktarens egna upptäcktsresor i bildvärlden.

SIME WOLFERT

På 70-talet gick jag på konstskola i New York.

Efter misslyckad för att inte säga katastofal skolgång åkte jag till Paris och några år därefter gick jag på Art Student´s League i New York.

Min lärare där sa, du går från svartaste svart till vitaste vitt, det är du, det är din personlighet. Det där köpte jag, jag var 19 år och hade hittat hem. Här fick jag vara jag, här fick mina känslor plats. Jag fick svarta utbrott på vita dukar och det var en bra väg in i konsten. Samtidigt tog jag intryck av abstract expressionism och feministisk konst. Jackson Pollock, de Koning, Franz Klein, Dottie Attie, Louise Bourgeoise, Helen Frankenthaler för att nämna några. I Soho visades hur mycket feministisk konst som helst, en sort diskbänksrealism eller gräv där du står filosofi.

På den vägen är det. Jag är här och nu.

Jag utmanas av vad ett par kolstreck kan visa. Min teknik varierar, ibland är det en snabb nästan omedveten impuls som blir en bra teckning. Ibland tar det lång tid då jag arbetar fram och tillbaka lager på lager, gräver efter något sort känslominne tills bilden talar när den är färdig, det kan ske oväntat o plötsligt, det är en sorts magi. Sieme

 

Representerad: Sörmlands Museum, Malmö Landsting, Helsingborg kommun, Halmstads Kommun, Uppsala Landsting och Statens Konstråd. Utbildning Idun Loven , Stockholm, Art Student League, New York, Vidareutbildning Konsthögskolan, Stockholm.

_______________________________________________________________________________________________________

BIRGITTA SANDER

Att lämna det täta, trånga, tunga och triviala. Utsikter öppnar sig, himlen välver sig på ett sätt som nästan hunnit glömmas bort sen sist, längst bort kanske en horisontlinje. Igenkänning med bottenklang i tidiga upplevelser av oändlighet och äventyr. Ögats glädje och känslan av lätthet. Här blåser en vind mot havet – vart tar den dig?

 

Den känslan strävar jag efter när jag arbetar med ett verk, i tunna lager över varandra så färgerna samspelar i många skikt. Förr målade jag i fria luften, utomhus, men nu nästan enbart i mina målarstudios på Norra Öddö i Bohuslän och på Södermalm. Det blir inre landskap, som speglar de öppna rum jag älskar.

 

Det är skört , luftigt och vackert. Konstnären Gun-Britt Sundstedt har sitt eget bildligt uttryck för att beskriva ett inre landskap, vatten, stad, broar eller en klänning.

 

I den femte separata utställningen på Abante Gallery visar konstnären en svit om sex målningar som handlar om frigörelsen från det visuella. Allt som är mellan huskropparna är långt viktigare än själva motivet.

_____________________________________________________________________________________________________

GUN-BRITT SUNDSTEDT

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Hiromi Yamamoto Wahlstedt

 

När Hiromi Yamamoto Wahlstedt kommer till sin ateljé vet hon aldrig vad som kommer att fastna på akvarellpappret. Hon börjar med en färgfläck och bara bygger på, små fläckar blir till större och byter skepnad och färg. När den processen är klar tar hon till pennor som hittar en plats att få till detaljer som påminner om objektets ytor från naturvärden, smältande is, sten i havsbotten, insekter och snäckor. Motiven förvandlas till en egen hemlig trädgård med personliga hemligheter.

I utställningen Secret Garden består av nio nya verk, det är hennes första separata utställning i Stockholm. Här saknas inte fantasi och heller inte associativa inslag.

Hiromi Yamamoto Wahlstedt är född i Hiroshima i Japan. År 2008 blev hon klar med sitt Master från Hiroshima Konsthögskola.

Hiromi Yamamoto Wahlstedt är bosatt och arbetar i Stockholm sedan år 2010.

www.hiromiyamamoto.com

BIRGITTA BERGGREN

 

MOTIVVALEN ÄR CENTRERADE RUNT HENNES PERSEPTION AV DEN VÄRLD SOM HON VISTAS I. HON BYGGER UPP SINA MOTIV LAGER PÅ LAGER OCH GER RUM FÖR KONTEMPLATION. EGENTLIGEN ÄR DET ETT SLAGS FILIGRANARBETEN BESTÅENDE AV SMÅ SMÅ OBJEKT, DJUR , MÄNNISKOR SOM TVINNALS SAMMAN. NÄR BERÄTTELSERNA FÅNGAS UPP VÄXER BILDERNA I STYRKA OCH VI HAR SVÅRT ATT LÄMNA DEM.

 

INGUN WISTEDT

Ingun Wistedt hämtar inspiration till sina motiv i en värld som är oerhört monumental i sin litenhet.

Vid ett besök på akvariet i Kapstaden i början på 2000- talet fascinerades Ingun av det form- och färgstarka livet i oceanerna utanför Sydafrika. Då föddes tanken på att någon gång arbeta med dessa former och färger. Vid ett förnyat besök på sydafrikanska akvarier så förstärktes fascinationen och insikten av att allt detta är hotat

När Ingun nu ställer ut på Abante för tredje gången så visar hon målningar där hon har förstorat och abstraherat utsnitt av olika livsformer under havsytan. Ljusförhållanden som råder strax under vattenytan är viktiga i hennes tolkningar

 

Utbildning:Konstfack  1963-1967. Representerad: Statens Konstråd, Vetlanda Museum, Stockholms ,Halmstads, Gotlands, Åmåls, Österåkers Kommun, Stockholms ,Gävleborgs, Västerbottens läns landsting

och inköpt av S.A.K. Hon har erhållit stipendier av Konstnärsnämnden, Stockholms Stad, Svenska Konstnärers Förening och AGM.

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ULF SAND

Allt måleri handlar, enligt min mening, om att skapa substanser , där den konstnärliga processen skapar lager och skikt som genom betraktarens aktivitet förmås att inspirera och berika ett tillstånd vars yttersta konsekvens är upplevda skönhet. i mitt måleri använder jag mig uteslutande av det vertikala och det horisontala som rumsskapande intensitet. Dessa ger mig tillräcklig spänning för att uttrycka mig färgmässigt i. Ulf Sand

 

"......Ulf Sands bilder är inte bara en fröjd för ögat utan också för tanken" Alice Sundman i LT

Lars Nittve skrev i en tidig kritik "....en fin färgkänsla parad med ett formspråk som för tankarna till 50-talets Paris ....." Lars Nittve i SvD

Ulf Lindell

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________