exhibition - past - 2017

ABANTE GALLERY

HORNSGATAN 44

 

MARIT FURN

INOM YTAN

21 JAN-8 FEB

I måleriet ligger allt på ytan och på samma gång någon helt annan stans, bortom den. I utställningen ”Inom ytan" leker Marit Furn med dubbelheten och låter de begränsade dimensionerna, även inuti motiven, öppna sig mot något mer. Kläder blir burar. Trådar blir till fåglar. Ett golv är en sjö eller en himmel. Tankens fulla frihet inom ytans snäva ramar.

Marit Furn är konstnär och författare. Hon har tidigare visat sina målningar bland annat på Galerie Paname i Stockholm, Grand Palais i Paris, UKM The Museum of New Art i Pärnu (Estland) och olika kulturhus runt om i Sverige. Hon debuterade i höstas med romanen ”Skuggan” på Albert Bonniers Förlag.

Mer om konstnären finns under PRESS

 

BO LÖFREN

EMBRACE

11-26 MARS

Det spännande ned Bo Löfgrens skulptur är att konstnären försöker renodla realistiska figurationer, så att betraktaren lättare kan ta till sig budskapet och känslan i verket. Han arbetar ofta med långsamma material såsom sten ocg brons. Ett återkommande tema i hans utryckssätt är dualismen, där skulpturens delar för en dialog och når en harmoni i sitt samsåel. Jag tycker att skulpturerna är poetiska, vackra och tänlvärda. Bo Löfgrens verk har köpts in av kulturnämnder, landsting och stadsdelsförvaltningar.

DAN LEONETTE

CHARACTER POTS

1-16 APRIL

DAN LEONETTE ÄR KERAMIKER SOM HAR SATSAT HÅRT PÅ DEN URÅLDRIGA RAKU BRÄNNINGEN FRÅN 1400- TALETS JAPAN. MEST AV ALLT ÄR HAN KÄND FÖR SINA POSTFIRED RAKU SOM HAN SJÄLV KALLAR FÖR MATT COPPER. DAN LEONETTE ÄR KANSKE EN AV DE BÄSTA I NORDEN ATT KUNNA TA FRAM DEN FANTASTISKA METALKÄNSLAN I YTAN SOM LOCKAR FRAM BILDER AV GAMLA VÄRLDSKARTOR AV VASCO DE GAMA ELLER TILL AKVARELLENS ABSTRAKTA VÄRLD , SUGGESTIVITEN AV FÄRGER ÄR OÄNDLIG.DAN LEONETTE ÄR KERAMIKER SOM HAR SATSAT HÅRT PÅ DEN URÅLDRIGA RAKU BRÄNNINGEN FRÅN 1400- TALETS JAPAN. MEST AV ALLT ÄR HAN KÄND FÖR SINA POSTFIRED RAKU SOM HAN SJÄLV KALLAR FÖR MATT COPPER. DAN LEONETTE ÄR KANSKE EN AV DE BÄSTA I NORDEN ATT KUNNA TA FRAM DEN FANTASTISKA METALKÄNSLAN I YTAN SOM LOCKAR FRAM BILDER AV GAMLA VÄRLDSKARTOR AV VASCO DE GAMA ELLER TILL AKVARELLENS ABSTRAKTA VÄRLD , SUGGESTIVITEN AV FÄRGER ÄR OÄNDLIG.

JENNY ANDERSON

DETALJSTUDIE

22 APRIL-7 MAJ

 

 

 

 

Anderson arbetar i denna utställning med Cyanotypi, en experimentell grafisk teknik som bygger på järnsalters ljuskänslighet. I sina verk skärskådar hon materialens skiftande strukturer. Hon vill ge tid för reflektion över det som är subtilt och vardagligt.

Jenny Anderson, (f.1986), är uppvuxen och arbetar i Stockholm. Utbildade sig till grafiker på Stockholms Grafikskola 2006-2008. Den avslutande elevutställningen på Grafiska Sällskapet ledde till att hon det året blev invald i Sällskapet och där hon även haft en egen utställning.

2008 erhöll hon stipendium från Vikmanshyttans stentryckeri och fick möjlighet att ingående studera framställning av litografi, samt få en egen upplaga tryckt.

Jenny blev Invald i KRO 2014.

I kulturtidskriften Hjärnstorm nr #102 medverkade hon med grafiskt tryck. Tidskriften hade release i samband med konstmässan Supermarket 2010. Hon har även anlitats av dramaturg för illustration av pjäser.

Hennes verk finns representerade på Polismyndigheten i Stockholms län, samt i ett flertal landsting och kommuner.