exhibition 2017

Anderson arbetar i denna utställning med Cyanotypi, en experimentell grafisk teknik som bygger på järnsalters ljuskänslighet. I sina verk skärskådar hon materialens skiftande strukturer. Hon vill ge tid för reflektion över det som är subtilt och vardagligt.

Jenny Anderson, (f.1986), är uppvuxen och arbetar i Stockholm. Utbildade sig till grafiker på Stockholms Grafikskola 2006-2008. Den avslutande elevutställningen på Grafiska Sällskapet ledde till att hon det året blev invald i Sällskapet och där hon även haft en egen utställning.

2008 erhöll hon stipendium från Vikmanshyttans stentryckeri och fick möjlighet att ingående studera framställning av litografi, samt få en egen upplaga tryckt.

Jenny blev Invald i KRO 2014.

I kulturtidskriften Hjärnstorm nr #102 medverkade hon med grafiskt tryck. Tidskriften hade release i samband med konstmässan Supermarket 2010. Hon har även anlitats av dramaturg för illustration av pjäser.

Hennes verk finns representerade på Polismyndigheten i Stockholms län, samt i ett flertal landsting och kommuner.

ABANTE GALLERY

 

 

HORNSGATAN 44 118 21 STOCKHOLM EST. 1999

ÖPPETTIDER TI -TO 12-18 FR - SÖ 12-16

OR BY APPOINTMENT PLEASE CONTACT TEL. 0733 744 500

E POST abante@abante.se

MEMBER OF SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

Marit Furn

Under Ytan

21 jan-8 feb

____________________________________________________________________________________________________________

I måleriet ligger allt på ytan och på samma gång någon helt annan stans, bortom den. I utställningen ”Inom ytan" leker Marit Furn med denna dubbelhet och låter de begränsade dimensionerna, även inuti själva motiven, öppna sig mot något mer. Kläder blir burar. Trådar blir till fåglar. Ett golv är en sjö eller en himmel. Tankens fulla frihet inom ytans snäva ramar.

 

Marit Furn är konstnär och författare. Hon har tidigare visat sina målningar bland annat på Galerie Paname i Stockholm, Grand Palais i Paris, UKM The Museum of New Art i Pärnu (Estland) och olika kulturhus runt om i Sverige. Hon debuterade i höstas med romanen ”Skuggan” på Albert Bonniers Förlag.

 

BO LÖFREN

EMBRACE

11-26 MARS

Det spännande ned Bo Löfgrens skulptur är att konstnären försöker renodla realistiska figurationer, så att betraktaren lättare kan ta till sig budskapet och känslan i verket. Han arbetar ofta med långsamma material såsom sten ocg brons. Ett återkommande tema i hans utryckssätt är dualismen, där skulpturens delar för en dialog och når en harmoni i sitt samsåel. Jag tycker att skulpturerna är poetiska, vackra och tänlvärda. Bo Löfgrens verk har köpts in av kulturnämnder, landsting och stadsdelsförvaltningar.

________________________________________________________________________________________________________________

DAN LEONETTE ÄR KERAMIKER SOM HAR SATSAT HÅRT PÅ DEN URÅLDRIGA RAKU BRÄNNINGEN FRÅN 1400- TALETS JAPAN. MEST AV ALLT ÄR HAN KÄND FÖR SINA POSTFIRED RAKU SOM HAN SJÄLV KALLAR FÖR MATT COPPER. DAN LEONETTE ÄR KANSKE EN AV DE BÄSTA I NORDEN ATT KUNNA TA FRAM DEN FANTASTISKA METALKÄNSLAN I YTAN SOM LOCKAR FRAM BILDER AV GAMLA VÄRLDSKARTOR AV VASCO DE GAMA ELLER TILL AKVARELLENS ABSTRAKTA VÄRLD , SUGGESTIVITEN AV FÄRGER ÄR OÄNDLIG.DAN LEONETTE ÄR KERAMIKER SOM HAR SATSAT HÅRT PÅ DEN URÅLDRIGA RAKU BRÄNNINGEN FRÅN 1400- TALETS JAPAN. MEST AV ALLT ÄR HAN KÄND FÖR SINA POSTFIRED RAKU SOM HAN SJÄLV KALLAR FÖR MATT COPPER. DAN LEONETTE ÄR KANSKE EN AV DE BÄSTA I NORDEN ATT KUNNA TA FRAM DEN FANTASTISKA METALKÄNSLAN I YTAN SOM LOCKAR FRAM BILDER AV GAMLA VÄRLDSKARTOR AV VASCO DE GAMA ELLER TILL AKVARELLENS ABSTRAKTA VÄRLD , SUGGESTIVITEN AV FÄRGER ÄR OÄNDLIG.

_____________________________________________________________________________________________________________

JENNY ANDERSON

DETALJSTUDIE

22 APRIL-7 MAJ

________________________________________________________________________________________________________________

Maya Rygaard inledde sina studier av olika måleristiska riken med utställningen ”Episka resor i tiden” – ”Epic Journeys in Time” Stockholm, 2010.

Denna utställning som ett slags ouvertyr fick senare sin efterlängtade fortsättning

”Inga blommor finns det mer” – ”Sag mir, wo die Blumen sind” 2013 med både målningar och skulpturer samt installationer.

 

Det bärande temat ”rike” som kärt ämne har fortsatt som projekt under de gånga åren och förverkligas nu i denna utställning som fått namnet: ”Koloritens rike” – ”The realm of Colouration”

_________________________________________________________________________________________________________________

MAYA RYGAARD

KOLORITENS RIKE

The realm of Coloration

9 - 27 september

GUDRUN BLOM

BILDER BYTER PLATS ,TID OCH RUM

30 SEP-18 OKT

Gudrun Bloms motiv kretsar ofta kring människor och djur och väger mellan idyll, mardröm och allvar.

Förföriskt omvandlas bilderna till något lekfullt och utmanar betraktaren att på nya sätt upptäcka målningarna. Detaljrikedomen är starkt berättande och stilen är ofta realistisk med referenser till det klassiska måleriet med inslag av symbolism och surrealism.

 

Gudrun Blom är bla. representerad i kommuner, landsting och utsrikesdepartamentet. Medlem i KRO och Grafik i Väst . Hon har även erhållit flera arbetsstipendium från bildkonstnärsfonden.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

När Anna Dellermalm börjar skapa sina collage har hon ingen förutbestämt, konkret motiv att följa. Sina collage bygger hon upp huvudsakligen med fragment av egna bilder: äldre verk i olika tekniker, skisser, tester av nya färger m.m.

Inspirationen kommer med den första biten som konstnären finner intressant och som sätts på den vita ytan, då kommer hon in i en uppslukande och stimulerande skapandeprocess med att hitta fragment och styra samspelet mellan dessa för att uppnå den slutligliga form-, struktur- och färgkombinationen. De ibland oansenliga, pappersbitarna får ett nytt sammanhang och förstärker varandra.

Ibland, under arbetets gång, framträder på duken något som väcker konkreta associationer och Anna Dellermalm försöker att förtydliga dessa i viss mån, ändå utgör alla tavlor bara utgångspunkter för betraktarens egna upptäcktsresor i bildvärlden.

____________________________________________________________________________________________